خسوف:

img/daneshnameh_up/4/4c/phm028b.gif

خسوف چیست ؟

خسوف یا ماه گرفتگی عبارت است از تاریک شدن قسمتی یا تمام قرص ماه به علت افتادن سایه کره زمین بروی ماه، این پدیده زمانی رخ می‌دهد که ماه در حات بدر بوده و یا به عبارت دیگر ماه و خورشید در حالت مقابله باشند البته این شرط کافی نیست زیرا اگر سطح مدار ماه به دور زمین وسطح مدار زمین به دور خورشید بر هم منطبق بودند لازم می‌آمد که در هر مقابله یکبار خسوف رخ دهد ولی این دو سطح بر هم منطبق نیستند بلکه پنج درجه وهشت دقیقه نسبت به هم مایل هستند. به همین علت عرض ماه در یک دوره گردش انتقالی به دور زمین بین پنج درجه وهشت دقیقه شمالی و جنوبی تغییر نموده ولی در عقدتین یا نقاط اعتدالین صفر می‌شود.

توضیحات کامل + چند مقاله در ادامه مطلب